جلسات دوره آموزشی بازرسان شعب اخذ أی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز دوشنبه 28 بهمن ماه سال  98 جلسات دوره آموزشی با شرکت 120 نفر از بازرسان شعب اخذ رأی و با حضور رییس و دیگر اعضای هیأت بازرسی، رییس هیئت نظارت انتخابات شهرستان مهاباد و مدرسان از ساعت 16 عصر به مدت 4 ساعت در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

در این دوره وظایف بازرسین در شعب اخذ رأی ، وظایف نمایندگان فرماندار، نحوه کار کاربر و فرآیند دستگاه احراز هویت و آموزش فرآیند انتخابات و تنظیم صورتجلسات شعب در روز اخذ رأی به حاضرین تدریس گردید. و همچنین بازرسان با آخرین دستور العمل صادره از وزارت کشور در بحث سلامت انتخابات آشنا شدند.