حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میز خدمت و ملاقات عمومی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 8 مهرماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد شخصا در میز خدمت حضور یافتند و از نزدیک با مردم و مراجعین ملاقات کردند و حاضرین نیز دعاوی و تقاضاهای خود را بیان کردند و در خصوص هریک از آنها دستورات لازم مبذول گردید.