برگزاری جلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد با حضور تشکل های ورزشی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : صبح امروز مورخه 1399/10/18 جلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد  با حضور تشکل های ورزشی و تعدادی از پیشکسوتان این عرصه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه ابتدا نمایندگان تشکل ها به بیان دیدگاه ها و طرح مشکلات حوزه ورزش شهرستان پرداختند و خواستار بررسی و رفع مشکلات ورزش شهرستان شدند.

خدرلو سرپرست فرمانداری مهاباد نیز دستور داد جلسه ای با حضور روسای ادارات مربوطه علی الخصوص آموزش و پرورش و تربیت بدنی جهت بررسی و طرح مسائل و مشکلات زمینه ورزش شهرستان تشکیل گردد.