حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میز خدمت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 10 تیر ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میز خدمت حضور یافتند و به صورت چهره به چهره با مراجعه کنندگان ملاقات نمودند و از نزدیک به پرونده ها و تقاضاهای آنها رسیدگی کردند .