دیدار بیژن فر با اهالی و جوانان روستای آمید

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز پنجشنبه 2 بهمن ماه 1397 بیژن فر در روستای آمید حضور یافت و ضمن دیدار با دهیار،اهالی و جوانان،پیرامون قابلیت های ورزشی جوانان روستا و هدف مندی اوقات جوانان روستا بحث و مشورت نمودند.روستای آمید در 30کیلومتری شهرستان مهاباد در مسیر مهاباد به سردشت واقع می باشد.