اولین نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی شهرستان مهاباد در سال 98 در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد، روز دوشنبه مورخه 16 اردیبهشت سال 98 راس ساعت 10 صبح  اولین نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی در سال جدید با حضور بخشدار مرکزی، کارشناسان مرکز بهداشت و دهیارن بخش مرکزی در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه پاکزاد بخشدار بخش مرکزی ، ضمن تبریک سال جدید ، از زحمات دهیاران بخش مرکزی و همچنین حضور به موقع و آمادگی کامل آنها در جریان مدیریت سیلاب فروردین ماه سال جاری ، قدردانی و تشکر کردند .

همچنین در این جلسه بر اهتمام ویژه دهیاران در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و همکاری با کارشناسان مرکز بهداشت مهاباد در بحث سلامت روستاییان و بهداشت محیط تاکید گردید.