🔻بازدید سرزده فرماندار ویژه مهاباد از شبکه بهداشت این شهرستان

🔻بازدید سرزده فرماندار ویژه مهاباد از شبکه بهداشت این شهرستان
🔻بازدید سرزده فرماندار ویژه مهاباد از شبکه بهداشت این شهرستان

🔹معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در بازدید سرزده از شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در جریان وضعیت خدمات رسانی به شهروندان و دسترسی روستائیان به خدمات درمانی و بهداشتی در مراکز روستایی با ارائه گزارش از سوی مدیر شبکه بهداشت مهاباد قرار گرفت.