نشستی تحت عنوان بانوان فرهنگ یارترافیک در مهاباد

نشستی تحت عنوان بانوان فرهنگ یارترافیک در مهاباد
در نشستی تحت عنوان بانوان فرهنگ یارترافیک درمهاباد، بر ارتقای فرهنگ صحیح رانندگی برای کاهش و جلوگیری از تصادفات تأکید شد.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد؛ در این طرح بانوان با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا شده و به عنوان  پلیس نامحسوس فعالیت می کنند.

پورآذر، مسئول امور بانوان فرمانداری شهرستان مهاباد گفت: در این نشست بانوان رابط اداره ها شرکت داشتند که مقرر شد در ماه آینده حکم بانوی فرهنگ یار ترافیک به مدت یک سال برای آنها صادرشود که بتوانند با کمک کردن به مأموران راهنمایی و رانندگی در کاهش تصادفات نقش ایفا کنند.

سرهنگ کاظمی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان مهاباد گفت: ازابتدای امسال تاکنون تصادفات فوتی 40 درصد وتصادفات جرحی 10 درصد کاهش داشته که بیشترین عامل مربوط به عابرین پیاده و مهمترین علت هم بی توجهی به جلو بوده است.

جمع آوری خودروهای بدون پلاک، نصب سرعت گیر و علایم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر از موضوعات مهم  این نشست بود

# نظر : 0