بازدید معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از پروژه راهسازی جاده روستای آلبلاغ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : امروز مورخه 1399/04/19 معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد به همراه بخشدار محترم بخش مرکزی و جمعی از مسئولین شهرستان از پروژه راهسازی جاده آلبلاغ به طول 4 کیلومتر بازدید بعمل آوردند.