گزارش تصویری از تودیع و معارفه رییس اداره صنعت و معدن شهرستان مهاباد