گزارش تصویری از افتتاحیه استادیوم 5000 نفری آزادی مهاباد با حضور وزیر ورزش و مسئولین استانی و شهرستان