گزارش تصویری از کلنگ تقاطع غیر هم سطح سه راه ترشکان و پنج کیلومتر بزرگراه مهاباد ، میاندوآب حد فاصل 3 راه ترشکان به گوگ تپه