سی و نهمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مهاباد برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد:  معاون امور فرهنگی و ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانغربی درجلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مهاباد گفت: دولت امکانات گسترده و تسهیلات خوبی برای جوانان بخصوص برای روستائیان در نظر گرفته است که با ارائه طرحهای اشتغالزایی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

حسنی افزود: جوانان با تشکیل تعاونیهای جوانان می توانند از طرف بانک توسعه و تعاون تسهیلات خوبی دریافت کنندتا به اشتغال آنان کمک شود.

خشایار صنعتی، معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار شهرستان مهاباد هم در این نشست ،با بیان اینکه حمایت و پشتیبانی از جوانان در دستور کار قرار دارد، افزود: جوانان مهاباد اگر پیگیرمسایل اشتغال باشند ما از آنها حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.