حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میز خدمت و ملاقات عمومی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 19 فروردین ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میز خدمت حضور یافتند و از نزدیک با مراجعین و ملاقات شوندگان دیدار نمودند ، در این دیدارها و ملاقات ، حدود 45 نفر ملاقات صورت گرفت که معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، درخواست و تقاضاهای هریک از مراجعین را بررسی کردند و در خصوص هریک از آنها دستورات لازم را جهت اقدام و پیگیری عنوان نمودند.