جلسه کارگروه پسماند در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 23 شهریور ماه 98 ، جلسه کارگروه پسماند با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد و اعضای این کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

مساله جابجایی سایت زباله سیدآباد ، بحث اصلی این جلسه بود و با پیشنهاد محل جدید مورد نظر و ارائه تصاویر و نظرات هریک از اعضا بنا بر بازدید و بررسی آن محل مورد تایید واقع شد .