اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان مهاباد

اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان مهاباد

به استحضار مردم شریف و شهید پرور شهرستان مهاباد می رساند، بر اساس ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 69 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و بمنظور حسن انجام انتخابات بر مدار قانون و صیانت و حفاظت از آرای مردم در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، بازرسی انتخابات تحت عنوان" هیات بازرسی انتخابات استان" در محل استانداری تشکیل گردیده است.

در همین راستا هیات بازرسی انتخابات شهرستان مهاباد نیز در محل فرمانداری تشکیل و فعالیت خود را آغاز نموده است.

شهروندان محترم شهرستان مهاباد می توانند هر گونه گزارش و شکایت مرتبط با انتخابات پیش رو را در سطح شهرستان با شماره های تماس و آدرس دسترسی ذیل، جهت رسیدگی قانونی و پاسخگویی، به هیات بازرسی انتخابات شهرستان مهاباد اعلام نمایند.

شماره تماس مستقیم:  42243553
شماره تماس دبیرخانه: 42223400- داخلی 213
نمابر: 42221333

آدرس  الکترونیکی :
bazrasientekhabat1400@gmail.com

# نظر : 0