دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با جمعیت نورافزای مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، روز چهارشنبه مورخه 11 دی ماه 98 دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با اعضای جمعیت نورافزای مهاباد دیدار و گفتگو نمودند و در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این جمعیت ، به بررسی  مسائل و مشکلات آن پرداختند .