جلسه شورای حفاظت منابع آب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 2 مرداد ماه 98 ، جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب مهاباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد و ادارات ذیربط در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه در ابتدا هریک از اعضای این شورا نقطه نظرات خود را بیان کردند ، مسئله چرای دام در حاشیه سد مهاباد ، تعرفه حق آبه کشاورزان  ، سهمیه آب تالاب های منطقه ، زهکشی های مناسب ، ساماندهی سیستم های آبیاری سنتی و جدید از مطالبی بود که در این جلسه عنوان شد.