بازدید معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در معیت بخشدار مرکزی مهاباد از روستای یوسفکند

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز دوشنبه 28 مرداد ماه سال 98 معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان با معیت بخشدار مرکزی مهاباد از روستای یوسفکند بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید دکتر شجاعی ازپروژه های در دست اقدام در روستا از جمله پروژه حصار کشی و ایمن سازی کانال آب داخل روستا و همچنین اجرای آسفالت معابر بازدید بعمل آورده و بر اجرای سریع و تکمیل پروژه ها تاکید نمودند.