دیدار فرمانده پاسگاه پلیس راه نقده از بخشداری مرکزی مهاباد

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد، روز چهارشنبه مورخه 1 خرداد سال 98 فرمانده پاسگاه پلیس راه نقده سرگرد قهرمان زاده از بخشداری مرکزی مهاباد دیدار نمودند.

در این دیدار سرگرد قهرمان زاده خواستار همکاری و تعامل دهیاران در حوزه راههای روستایی در بحث اعلام سریع اتفاقات و رخدادهای ترافیکی شدند.همچنین پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد حضور گشت های همکاران پلیس راه را در کاهش تصادفات در مسیرهای روستایی تاثیر گذار دانستند.