تصمیمات جدید ستاد مقابله با کرونا مهاباد اعلام شد

تصمیمات جدید ستاد مقابله با کرونا مهاباد اعلام شد
تصمیمات جدید ستاد مقابله با کرونا مهاباد اعلام شد

 

بر اساس تصمیمات امروز ستاد کرونا مهاباد موارد ذیل از فردا در مهاباد اجرایی خواهد شد

مصوبه :
نظارت ،آموزش همگانی ، سالم سازی محیط و بازرسی میدانی از نحوه رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند برای مشاغل دارای مجوز فعالیت اجرا می شود

تشکیل ۱۲ اکیپ سیار متشکل از کارشناسان مربوطه که با خودروهای دستگاههای اجرایی شهرستان بصورت روزانه از تمام سطح شهر بازید بعمل خواهند آورد .

۸ اکیپ ماموریت آموزش ، سالم سازی محیط و نظارت بر اصنافی که مجوز فعالیت دارند رابرعهده خواهند داشت .( اصناف ، بهداشت و هلال احمر )

۲ اکیپ ماموریت برخورد قانونی با اصنافی که قوانین را رعایت ننموده اند را بر عهده خواهند داشت
( اصناف ، اماکن و بهداشت )

یک اکیپ اجرائیات شهرداری
نظارت بر رعایت محدودیت ها را برعهده خواهد داشت . ( شهرداری ، نیروی انتظامی )

یک اکیپ نظارت بر فرآورده های دامپزشکی را بر عهده خواهند داشت . ( دامپزشکی ، بهداشت )

مصوبه :

اصنافی که تاکنون در سامانه ثبت نام ننموده اند لطفا در فرصت باقی مانده اقدام نمایند .

ثبت نام در سامانه لزوما به معنی صدور مجوز فعالیت نمی باشد و شروع فعالیت مستلزم رعایت موارد فاصله گذاری اجتماعی هوشمند می باشد .

همچنین درخواست نمود اصناف محترم دستورالعمل نحوه رعایت صنف خود را مطالعه و رعایت نمایند

اعلام شروع فعالیت اصناف از طریق ستاد کرونای شهرستان اعلام می گردد .

ستاد پیشگیری و مقابله کرونا مهاباد