برگزاری نشست هم اندیشی دفتر امور روستایی استانداری های آذربایجان غربی و مرکزی در شهرستان خمین محل بیت امام (ره)

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد، روزشنبه  مورخه 14 اردیبهشت سال 98 نشست هم اندیشی دفتر امورروستایی استانداری های آذربایجان غربی ومرکزی درشهرستان خمین محل بیت امام (ره) با حضور معاون اداره کل امور روستایی استانداری آذربایجان غربی، آقای پاکزاد بخشدارمرکزی مهاباد و سایر بخشداران و دهیاران منتخب استان آذر بایجان غربی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور جناب مهندس کاظمی مدیر کل محترم دفتر امور روستایی استانداری مرکزی کارشناسان دفترمذکورو بخشدارمرکزی خمین برگزار گردید ضمن بررسی و پایش نحوه اقدامات و عملکردهای دهیاران در استان های مرکزی و آذر بایجان غربی، تلاش گردید تا از تجارب موفق بهره مند گردند.