بازدید سرزده فرماندار مهاباد از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ صبح امروز دوشنبه 29 آذر 1400 در راستای اعمال نقش نظارتی فرمانداری بر عملکرد ادارات و دستگاههای اجرایی، در بازدید سرزده "دکتر خدرلو" فرماندار مهاباد از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری،  بر رعایت نظم و انضباط اداری و ساماندهی بهینه امور تاکید و هدف از اینگونه بازدیدها را نظارت بر عملکرد ادارات به منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم عنوان کرد.

فرماندار مهاباد بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و همکاری و تعامل ساکنین بومی مناطق در حفظ و نگهداشت مراتع و منابع طبیعی و مدیریت سریع و به هنگام حوادث و بلایای طبیعی از جمله آتش سوزی مراتع تاکید و خاطرنشان کرد: منابع طبیعی و محیط زیست متعلق به خود مردم است و برنامه ریزی ها بایستی به گونه ای باشد تا مردم را با طبیعت آشتی دهیم و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را به مردم بسپاریم.