برگزاری جلسه شورای نظارت بر نامگذاری در مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : مورخه 1399/05/28 جلسه شورای نظارت بر نامگذاری به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد و جمعی از مسئولین شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

شجاعی فرماندار مهاباد در این نشست گفت: عناوین معابر و محله ها را  معرف فرهنگ و ادب هر شهر دانست و افزود: نامهای جدید بر تابلوی بوستانها و میادین مهاباد و شهر گوگ تپه  درج می شود.  

 محمد اقدم  شهردار گوگ تپه نیز افزود : معابر و میادین در حال ساخت هم بزودی نامگذاری می شود .