تجلیل از دانشجویان برتر رشته های مامایی و پرستاری در مهاباد

تجلیل از دانشجویان برتر رشته های مامایی و پرستاری در مهاباد
درمراسمی از دانشجویان برتر رشته های مامایی و پرستاری در مهاباد قدردانی شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ پانزدهم اردیبهشت روزجهانی ماماست. به همین مناسبت در مراسمی از دانشجویان برتر رشته های مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد تجلیل شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در این مراسم گفت: درحال حاضر حدود 380 دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته های پرستاری و مامایی در دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد تحصیل می کنند.

خان احمدزاده افزود: اضافه شدن کارشناسی ناپیوسته مامایی به رشته های این دانشگاه نیز توسط معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی تأیید شده است و پس ازموافقت وزارت بهداشت و درمان اقدام به پذیرش دانشجو خواهد شد.

قاسمی، معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد هم با اشاره به امکانات آموزشی مناسب این دانشگاه گفت: بعضی آموزشهای دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی در دانشگاه و برخی نیز در بیمارستان به آنان ارائه می شود.

# نظر : 0