انجمن حمایت از زندانیان مهاباد تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، حسن عباسی روز یکشنبه در این جلسه بر حمایت از خانواده زندانیان تاکید کرد و گفت: خانواده افراد زندانی جز افراد آسیب پذیر جامعه بودند که حمایت و کمک به آنان ضروری و پاداش عظیم دارد. 

وی ضمن قدردانی از کمک خیرین در ان حوزه افزود: مهاباد دارای خیرانی بسیار ارزشمند و نیک اندیش است که افراد نیازمند بویژه خانواده زندانی را تحت نظر و حمایت خود قرار می دهند. 

در ادامه این جلسه دستور کار انجمن قرائت و با هماهنگی اعضا تصمیماتی در خصوص کمک و اهدای مبالغی برای آزادی زندانیان و یا پرداخت معیشت به برخی از خانوارها در دستور کار قرار گرفت. 

مهاباد دارای یک زندان در مرکز شهر بوده که حدود 900 زندانی دارد و از این تعداد حدود 350 نفر به صورت رای باز و روزانه مشغول تامین امرار معاش خانواده خود در سطح شهرستان هستند.