طرح بهسازی و آسفالت جاده شهر خلیفان به سه راهی کیتکه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز سه شنبه مورخه 17 اردیبهشت 98 بیژن فر بخشدار خلیفان از عملیات بهسازی جاده شهر خلیفان بازدید به عمل آورد.بخشدار خلیفان در بازدید از عملیات بهسازی این جاده گفت: با پیگیرهای مستمر و هماهنگی با ارگانهای ذیربط،پس از 3 سال طرح بهسازی این محور ارتباطی آغاز گردید،در این طرح که به طول 6/3 کیلومتر است در برخی جاها که آسفالت تخریب شده،سطح جاده بصورت کامل برداشته می شود و از نو زیر سازی و آسفالت می گردد. بیژن فر افزود: با بررسیهای صورت گرفته و طبق نظر کارشناسان فنی،چندین دهنه پل جدید هم روی جاده احداث میشود. وی اعتبار اختصاص یافته به این طرح را بیش از یک میلیارد تومان خواند و گفت:بعد از پایان لکه گیری ،عملیات روکش آسفالت این مسیر آغاز می گردد.

این جاده ارتباطی،دسترسی ساکنان شهر و روستاهای خلیفان را به 3 شهرستان بوکان،مهاباد و سردشت را فراهم میسازد.