تولید فرش دستباف در مهاباد 30 درصد افزایش یافت.

تولید فرش دستباف در مهاباد 30 درصد افزایش یافت.
تولید فرش دستباف در مهاباد 30 درصد افزایش یافت.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، رئیس اتحادیه صنفی بافندگان فرش دستباف مهاباد گفت: شش هزارمتر مربع فرش دستباف امسال دراین شهرستان تولیدشده است که این میزان درمقایسه با سال گذشته 30 درصدافزایش یافته است.

 قربانی با اشاره به اینکه حدود 2 هزار قالیباف دراین شهرستان مشغول فعالیت هستند، افزود: 15 تولیدکننده هم درقالب مدیریت متمرکز و شرکت تعاونی درمهاباد فعالیت می کنند.

هنرقالیبافی ازصنایع دستی قدیمی است که با ارائه خدمات گوناگون ازجمله بیمه و تسهیلات خوداشتغالی می تواندنقش بسزایی دراقتصاد خانواده ها داشته باشد.