گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حسینیه سپاه شهرستان مهاباد

گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حسینیه سپاه شهرستان مهاباد