معرفی هیئت ووشوی مهاباد به عنوان هیئت برتر استان

معرفی هیئت ووشوی مهاباد به عنوان هیئت برتر استان
درهمایش بزرگ ووشو کاران مهابادی از معرفی هیئت ووشوی مهاباد به عنوان هیئت برتر آذربایجان غربی خبر داده شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد پردل رئیس هیئت ووشو مهاباد با علام این خبر که هیئت ووشوی مهاباد امسال برای سومین سال پیاپی به عنوان هیئت برتراستان معرفی شد افزود: 700 ووشوکار درشهرستان مهاباد درقالب هفت سبک فعالیت می کنند.

 دراین همایش ووشو کاران به اجرای حرکات نمایشی و تمرینات رزمی پرداختند.