ادارات و دستگاهها مسیر را برای معلولان و سالمندان هموار کنند

ادارات و دستگاهها مسیر را برای معلولان و سالمندان هموار کنند
صنعتی معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری مهاباد: با اداراتی که برای تسهیل در رفت و آمد معلولان و سالمندان سالجاری اقدام لازم را انجام ندهند برخورد می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، این خبر درنخستین نشست امسال  شورای سالمندان و مناسب سازی سطح شهر برای معلولان اعلام شد.

دراین جلسه مقررشد تمام اداره ها و دستگاه های دولتی تغییرات لازم را برای رفت و آمد آسان معلولان و سالمندان فراهم کنند.

ساخت سرویس های بهداشتی مخصوص دربوستان ها و سطح شهر، رفع سد معابردرپیاده روها و راه اندازی بالابر وآسانسور دراداره ها از مهمترین نیازهای سالمندان و معلولان درسطح شهراست.

# نظر : 0