جلسه بررسی نقشه ی تفکیکی محل توسعه سکونت گاه انسانی روستای یوسفکند

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد ، روز چهار شنبه 20 آذر ماه سال 98 جلسه بررسی نقشه ی تفکیکی محل توسعه سکونت گاه انسانی روستای یوسفکند با حضور ادارات خدمات رسان شهرستان جهت اجرای تاسیسات مورد نیاز در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه اعضا ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری در ارائه خدمات دولتی به اراضی مذکور خواستار تآمین اعتبارات لازم از کمیته برنامه ریزی شهرستان شدند.