رفع تصرف تعدادی از اراضی حریم سد مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 7 اردیبهشت ماه 98 ، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، کارگروه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی ،  دادستان و نیروهای نظامی و انتظامی ، سپاه مهاباد ، انجمن های فعال زیست محیطی و رسانه های خبری ، صداوسیما ، با حکم داستان شهرستان مهاباد تعدادی از اراضی حاشیه سد مهاباد رفع تصرف شد .

این اراضی با ایجاد مانع ، حریم ، ساخت و ساز استخر ،  خانه باغ و تشکیلات خصوصی در حریم سد مهاباد ، تصرف شده بودند .