پرداخت بیش از یک میلیارد تومان خسارت بیمه به مصدوم مهابادی

پرداخت بیش از یک میلیارد تومان خسارت بیمه به مصدوم مهابادی
یک میلیارد و سیصد میلیون تومان خسارت برای نخستین باردرآذربایجان غربی به یک مصدوم مهابادی پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، مدیر کل بیمه ایران آذربایجان غربی میگوید: آقای حسینی با 63 سال سن که حدود 25ماه است به دلیل تصادف، قطع نخاع و اندامهای حسی خود را از دست داده و فرد عامل تصادف هم از بیمه ایران برخوردار بوده است حق خسارت حدود پنج دیه را دریافت کرده است.

شجاع افزود: بیمه ایران بیش از 230 میلیارد تومان خسارت در نه ماه امسال، در بخش های مختلف پرداخت کرده است.

شجاعی فرماندار مهاباد با اشاره به اینکه بیمه حامی و پشتیبان هر خانواده ایرانی در زمان وقوع حوادث است گفت: هر فرد ایرانی با هزینه کردن و پرداخت بیمه در مسیر یک پشتیبانی بزرگ گام بر می دارد.

 امروزه بیمه سبب شده تا در زمان وقوع حوادث، خسارت های مالی به موقع پرداخت و از زندانی شدن سرپرست خانواده جلوگیری شود.