گزارش تصویری از  رژه نیروهای مسلح در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران (1)

گزارش تصویری از  رژه نیروهای مسلح در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران (1)