حضور پرشور مردم و مسئولین بخش خلیفان در راهپیمایى یوم الله ١٣آبان شهر خلیفان

حضور پرشور مردم و مسئولین بخش خلیفان در راهپیمایى یوم الله ١٣آبان شهر خلیفان     (بیژن فر بخشدار خلیفان:آمریکاى جنایتکار در هر کشورى پا گذاشته است آرامش و امنیت و رفاه از آن سلب شده است)