افتتاح مجموعه ورزشی برادران پیروت پور با حضور وزیر ورزش در مهاباد