برنامه ریزی برای برگزاری مانور زلزله درمدارس مهاباد

برنامه ریزی برای برگزاری مانور زلزله درمدارس مهاباد
این مانور همزمان با سراسرکشورششم آذرماه با هدف ارتقا سطح آمادگی دانش آموزان وسنجش عملکرد دستگاههای خدمات رسان در مدارس مهاباد هم اجرا می شود .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش  مهاباد گفت: مانور سراسری زلزله همزمان با سراسر کشور در 12 مدرسه مهاباد و به صورت پایلوت در مدرسه غفور شریفی این شهرستان با حضور همه دستگاههای اجرایی برگزار می شود.

رحمانی افزود: آموزش هایی مانند تخلیه و نحوه پناهگیری به دانش آموزان ارائه می شود تا دانش آموزان آمادگی برخورد با زلزله را داشته باشند.

مانور زلزله در مدارس علاوه بر افزایش آمادگی دانش آموزان، عملکرد دستگاههای خدمات رسان را در مواقع بحرانی و در زمینه های مختلف می سنجد.

# نظر : 0