تولید سالانه ۶۰ هزار اصله نهال در نهالستان مهاباد

تولید سالانه ۶۰ هزار اصله نهال در نهالستان مهاباد
سالانه ۶۰ هزار اصله نهال در نهالستان شهرستان مهاباد تولید می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ کارشناس نهالستان اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان مهاباد گفت: سالانه به طور متوسط ۶۰ هزاراصله  نهال در نهالستان دارلک این شهرستان تولید می‌شود.

خالد خضری افزود: آقاقیا ،صنوبر، بید مشک، بید مجنون و سنجد  از جمله نهال ‌هایی هستند که در نهالستان مهاباد تولید می‌شوند.

خضری، وسعت نهالستان دارلک مهاباد را ۲۰ هکتار اعلام کرد و افزود: نهال‌ های تولیدی در این نهالستان با همکاری مردم و دستگاههای اجرایی در مناطق مختلف شهر از جمله فضا‌های سبز شهری، محوطه اداره ها و معابر کاشته و برخی نیز به شهرستانهای دیگر ارسال می شود.

شهرستان مهاباد ۹۰ هزار هکتار عرصه ملی دارد که ۴۰۰ هکتار آن را جنگل تشکیل می‌دهد.