بازدید معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از روند اجرای طرح همگانی ما همه ماسک می زنیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : امروز مورخ 1399/04/19 معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد به همراه ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان و جمعی از مسئولین از ادارات و سطح شهرستان جهت مشاهده و بررسی روند اجرای طرح پویش همگانی "ما همه ماسک میزنیم" بازدید بعمل آوردند.