گزارش تصویری از بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

گزارش تصویری از بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای