با اهدای زمین توسط خیر،مشکل زمین مدرسه جدید روستای خره جو در بخش خلیفان حل گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز یکشنبه مورخه 15 اردیبهشت 98 بیژن فر بخشدار خلیفان به همراه مسئول امور حقوقی آموزش و پرورش شهرستان مهاباد و مسئول نمایندگی آموزش و پرورش بخش خلیفان ضمن بازدید از مدرسه قدیم روستای خره جو در بین معتمدین،شورا و اهالی روستا،جهت جانمایی زمین برای احداث مدرسه جدید حاضر گردیدند.با توجه به وضعیت توپوگرافی روستای خره جو جهت احداث مدرسه جدید با کمبود زمین مناسب مواجه گردیده بود  که در نهایت با اهدای زمین توسط یکی از اهالی خیر روستا مشکل فوق حل گردید.