بررسی مشکلات مقاوم سازی مساکن روستایی بخش خلیفان

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز یکشنبه 4 اسفند ماه 97 بیژن فر ،بخشدار خلیفان به همراهی مهندس سلامت رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد در روستاهای حاجی مامیان،کوشکدره،کاولان سفلی و کانی رش حضور یافتند و بصورت میدانی با اهالی دیدار و پیرامون وضعیت مقاوم سازی مساکن روستایی و الحاق به محدوده روستاهای فوق مشکلات را بررسی نمودند.