سخنرانی دکتر اردکانیان ، وزیر  نیرو در #مهاباد در جریان افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه این شهرستان

سخنرانی دکتر اردکانیان ، وزیر  نیرو در #مهاباد در جریان افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه این شهرستان
سخنرانی دکتر اردکانیان ، وزیر  نیرو در #مهاباد در جریان افتتاح پروژه عظیم تصفیه‌خانه این شهرستان

 

🔹افتتاح این پروژه های را در آستانه ماه تولد پیامبر نور و رحمت به فال نیک میگیریم

🔹امروز ما در حتی مرکز کشور نیز فناوری مشابه تصفیه‌آب مهاباد را نداریم

🔹 لغت فاضلاب در خال منسوخ شدن است چرا که آن نیز آبی با رنگ متفاوت است که بهترین گزینه تصفیه و استفاده آن در صنایع است

🔹امروز ما موفق شدیم ۲۲۹مین تصفیه خانه فاضلاب کشور را افتتاح کنیم

🔹از پیمانکار و مهندسین مشاور و سایر همکاران و مسئولین بابت حمایت هایشان تسکر و قدردانی می کنیم

——————————