گزارش تصویری از بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از شبکه بهداشت ودرمان مهاباد