گزارش تصویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در مهاباد 2

گزارش تصویری از راهپیمایی روز جهانی قدس در مهاباد 2