بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پوشش جمعیت شهرستان مهاباد درحوزه برق رسانی به 100 درصد رسیده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پوشش جمعیت شهرستان مهاباد درحوزه برق رسانی به 100 درصد رسیده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پوشش جمعیت شهرستان مهاباد درحوزه برق رسانی به 100 درصد رسیده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، مدیر امور برق مهاباد گفت: بعد ازانقلاب خدمات برق رسانی در شهر ۱۳ برابر و در روستا ۲۸ و نیم برابر افزایش یافته است.

احمدی افزود: قبل از انقلاب ۵ هزار و ۲۰۰ مشترک شهری و ۱ هزار و ۵۶۲ مشترک روستایی وجود داشت که این تعداد بعد از انقلاب به ۶۶ هزار و ۳۹۷ مشترک شهری و ۲۲ هزار و ۷۳۰ مشترک روستایی رسیده است.

وی تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی به ۷ روستا برق رسانی شده بوده، اما درحال حاضر ۱۹۹ روستا ازنعمت برق بهره مندهستند.