بازدید سرپرست فرمانداری مهاباد از مرکز تولیدی البسه بیمارستانی و شهرک صنفی کاوه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد: عصر امروز دوشنبه مورخه 1399/10/22 سرپرست فرمانداری مهاباد به همراه مدیریت شبکه بهداشت و درمان و ریاست اداره صمت از مرکز تولیدی البسه یکبار مصرف بیمارستانی و خط تولید ماسک بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید خدرلو سرپرست فرمانداری مهاباد گفت : با توجه به اینکه بیماری کرونا هنوز تمام نشده و خطر شیوع پیک چهارم بیماری کرونا وجود دارد باید همه تولید کنندگان شهرستان پیش بینی های لازم را برای مواقع بحرانی در نظر گرفته و آمادگی خود را جهت تولید انبوه البسه بهداشتی را بدست آورند. 

 خدرلو همچنین دستورات لازم را جهت هرگونه رفع موانع تولید و همکاری تولید کنندگان با ادارات مربوطه را صادر نمود.

در ادامه سرپرست فرمانداری مهاباد از شهرک صنفی کاوه بازدید و از نزدیک جویای مشکلات صنف های موجود در شهرک کاوه شد.