دیدار چهره به چهره شهروندان مهابادی با فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ صبح روز دوشنبه در راستای تکریم ارباب رجوع و ارتباط بدون واسطه شهروندان با مقام عالی شهرستان، دیدار ملاقات عمومی همانند هفته های گذشته برگزارش شد. در این دیدار شهروندان مسائل و مشکلات خود را در بخش های مختلف با فرماندار مطرح کردند.