بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از مراکز خرید گندم شهرستان مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 5 مرداد ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، همراه با نیروی انتظامی ، اداره جهاد کشاورزی ، اصناف ، غله  و ادارات ذیربط از مراکز خرید گندم سیلوی مهاباد ، قزل دشت  و آردسنبل مهاباد بازدید نمودند .

در این بازدید دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در این بازدید ، نحوه رسیدکی به گندم های دریافتی ، کنترل کیفی ، نرخ خرید گندم ، نحوه پرداخت پول به فروشندگان و رعایت مسائل بهداشتی و نگهداری در مخازن را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند .